Programari de gestió

PROGRAMARI DE GESTIÓ

software gestión patrimonial

Plataforma de Gestió d'Inventaris

 

A LSP CONSULTING disposem d'una Plataforma de Gestió d'Inventaris. La nostra Plataforma de Gestió d'Inventaris és una aplicació informàtica multiusuari, recolzada sobre MS Access, totalment executable i utilitzable perquè cada Entitat Local pugui consultar, modificar, imprimir i actualitzar les dades d'inventari, sense limitacions de capacitat.

Així mateix, la nostra Plataforma permet exportar totes les dades a formats estàndard, si l'Entitat Local hagués de compartir-les amb altres aplicacions informàtiques.
 

El nostre programari permet i facilita:

 • La ràpida actualització de l'inventari de béns a partir d'un ús fàcil i amigable, que permeti un àgil maneig de dades i documentació a les fitxes dels béns (altes i actualitzacions, etc.).
   
 • La impressió de tots els informes necessaris a impressora, pantalla i PDF.
   
 • Emissió i exportació dinformes comptables de Grup 2.
   
 • Preparació d'amortitzacions de manera individual o massiva.
   
 • Generació dels seients comptables i els exporta, per ser usats per aplicacions de comptabilitat.
   

És una plataforma en constant evolució, a la qual es van incorporant els diferents canvis de normatives, noves funcionalitats i necessitats de les Entitats Local. Cada Entitat Local es pot afavorir a més de les constants actualitzacions de versió de la Plataforma a través del contracte de manteniment.


Contacta amb LSP CONSULTING  i coneix la nostra Plataforma de Gestió d´Inventaris i els avantatges que aporta a la teva activitat quotidiana. Sabem com ajudar-te.

LSP CONSULTING és una firma especialitzada en gestió patrimonial per a Entitats Locals. El nostre enfocament tècnic ens permet tant la traçabilitat i històric de cada bé moble i immoble, com la preparació de la documentació de tramitació, adjudicació, rectificació, comprovació i aprovació de l'inventari.

ENLLAÇOS LSP CONSULTING

OFICINES LSP CONSULTING

Avenida Pallaresa, 101
08924 Santa Coloma de Gramenet

682 078 267