Inventaris de cementiris

INVENTARIS DE CEMENTIRIS

lspconsulting inventario cementerios

Redacció de l'inventari del Cementiri Municipal

 

L'inventari del cementiri municipal de LSP CONSULTING permet obtenir i ordenar tota la informació relacionada amb les unitats d'enterrament que formen part del cementiri, així com identificar els elements físics que el configuren.

Aquest servei integral comprèn tots els treballs, desplaçaments i reunions necessàries per recollir tota la informació pertinent, ordenar-la i justificar les dades utilitzades i proposades, així com la introducció de la informació a una base informàtica.

Els treballs es regeixen per criteris tècnics que són la base per concretar la redacció i presentació dels diferents documents, garantint la qualitat, coherència i homogeneïtat en la informació que es lliura a la finalització del projecte.

Contacta amb LSP CONSULTING i coneix detalladament els nostres serveis d'inventari integral de cementiris municipals. Sabem com ajudar-te.

LSP CONSULTING és una firma especialitzada en gestió patrimonial per a Entitats Locals. El nostre enfocament tècnic ens permet tant la traçabilitat i històric de cada bé moble i immoble, com la preparació de la documentació de tramitació, adjudicació, rectificació, comprovació i aprovació de l'inventari.

ENLLAÇOS LSP CONSULTING

OFICINES LSP CONSULTING

Avenida Pallaresa, 101
08924 Santa Coloma de Gramenet

682 078 267