Assessorament patrimonial

ASESORAMENT PATRIMONIAL

adservice-servicios-crm-desarrollo-filemaker

Definició de models de gestió patrimonial. Treballs de consultoria.


LSP CONSULTING ofereix serveis d'assessorament en definició del model de gestió patrimonial que s'adapti millor a les necessitats de l'entitat. Aquest tipus dassessorament inclou:
 

Definició de models de gestió patrimonial:

 • Definició dels elements claus del model.
 • Confecció dels plecs de prescripcions tècniques i clàusules administratives particulars per a la contractació del model definit.
 • Informe del model definit.
 • Auditoria de projectes en curs i finalitzats per verificar l'adaptabilitat al model definit i al marc jurídic.
 • Seguiment del projecte durant la seva execució.
  ​

Treballs puntuals de consultoria i assistència:

 • Consultoria i assessorament via telefònic, telemàtica o presencial.
 • Servei d'externalització de la gestió del patrimoni.
   

Necessites suport per definir el model de gestió patrimonial que s'adapta millor a les necessitats de la teva Entitat? Contacta amb LSP CONSULTING. Sabem com ajudar-te.

LSP CONSULTING és una firma especialitzada en gestió patrimonial per a Entitats Locals. El nostre enfocament tècnic ens permet tant la traçabilitat i històric de cada bé moble i immoble, com la preparació de la documentació de tramitació, adjudicació, rectificació, comprovació i aprovació de l'inventari.

ENLLAÇOS LSP CONSULTING

OFICINES LSP CONSULTING

Avenida Pallaresa, 101
08924 Santa Coloma de Gramenet

682 078 267