Serveis LSP

ASSESSORÍA LABORAL

L'assessoria laboral és la gestió de l'àrea més delicada de qualsevol empresa que ens enfronta diàriament a una resposta ràpida als diferents règims de la Seguretat social (règim general, autònoms, Mar, Artistes ......).

Un bon clima laboral en una empresa és òptim per a un excel·lent funcionament de la mateixa, per això t'oferim assessorament en qualsevol conflicte que pugui sorgir.

En Vidra MJ Associats vam crear valor per a tu, assessorant i gestionant les relacions de la teva empresa tant amb els empleats, com enfront de les diverses administracions.

La nostra experiència i formació, ens permet triar el millor en contractació segons el conveni col·lectiu aplicat en el seu sector, podent confeccionar el calendari anual.

 • Assessorament laboral a pimes
 • Inscripció d'empreses en Seguretat Social, règim general i autònoms
 • Règims especial de mar
 • Règims d'empleador de llar
 • Altes, baixes de treballadors, variació de dades
 • Tramitació de parts de baixa per malaltia o accident de treball
 • Confecció d'assegurances socials
 • Confecció de contractes, pròrrogues i control de seguiment
 • Estudi i confecció de nòmines i fulls de salaris
 • Presentació dels contractes mitjançant
 • Contrat @ davant l'OTG
 • Resums de costos mensuals
 • Confecció de Certificats de retenció de treballadors

Contacta amb Vidra Associats i els nostres professionals t'ajudaran amb la gestió de les teves necessitats laborals.

LSP CONSULTING és una firma especialitzada en gestió patrimonial per a Entitats Locals. El nostre enfocament tècnic ens permet tant la traçabilitat i històric de cada bé moble i immoble, com la preparació de la documentació de tramitació, adjudicació, rectificació, comprovació i aprovació de l'inventari.

ENLLAÇOS LSP CONSULTING

OFICINES LSP CONSULTING

Avenida Pallaresa, 101
08924 Santa Coloma de Gramenet

682 078 267