Perquè LSP?

A LSP CONSULTING apliquem professionalitat, passió i compromís. Aportem la nostra àmplia experiència professional a la gestió dels teus actius materials i immaterials assumint els teus objectius com si fossin nostres, i actuant sempre com els teus socis de negoci.

LSP CONSULTING ofereix serveis especialitzats en gestió patrimonial i d'inventaris de forma personalitzada per a cada Entitat Local. 

1. Estudiem les vostres necessitats.

2. Oferim una proposta de gestió que aporti solucions amb valor afegit real.

3. Despleguem el servei planificat amb eficiència i professionalitat aplicant els nostres recursos humans i tecnològics a resoldre la necessitat de gestió.

LSP CONSULTING està especialitzada en gestió d'inventaris i patrimonis d'Entitats Locals i Diputacions Provincials.

LSP CONSULTING és una firma especialitzada en gestió patrimonial per a Entitats Locals. El nostre enfocament tècnic ens permet tant la traçabilitat i històric de cada bé moble i immoble, com la preparació de la documentació de tramitació, adjudicació, rectificació, comprovació i aprovació de l'inventari.

ENLLAÇOS LSP CONSULTING

OFICINES LSP CONSULTING

Avenida Pallaresa, 101
08924 Santa Coloma de Gramenet

682 078 267