Informatització dels inventaris de les Corporacions Locals

Informatització dels inventaris de les Corporacions Locals

  • 20/09/2021

Dacord amb el Reial Decret RD 1372/1986 del Reglament de Béns dEntitats Locals, totes les entitats públiques tenen lobligació de disposar dun Inventari de béns i drets actualitzat. Afegint a aquesta obligació les de transparència, participació ciutadana, accés a la informació i bon govern que imposen lleis actives al nostre Ordenament Jurídic, tota Corporació Local necessita un sistema que organitzi i faci públic el seu patrimoni (béns i drets).
 

A LSP CONSULTING oferim els nostres coneixements i experiència en matèria d'elaboració, gestió i actualització de l'inventari de béns i drets municipals afegint-hi un element de valor real: la informatització de l'inventari municipal. La Plataforma de Gestió d´Inventaris de LSP CONSULTING possibilita el seguiment informatitzat dels béns de propietat municipal que integren l´inventari gràcies a un entorn d´ús senzill i àgil:

  • Impressió de tots els informes necessaris a impressora, pantalla i PDF.
  • Emissió i exportació dinformes comptables de Grup 2.
  • Preparació d'amortitzacions de manera individual o massiva.
  • Generació dels seients comptables i els exporta, per ser usats per aplicacions de comptabilitat.
     

Contaca amb LSP CONSULTING i t'ensenyarem com la nostra Plataforma de Gestió d'Inventaris aporta una capa de servei que facilita la gestió i la publicitat dels teus inventaris municipals.

Etiquetes:

LSP CONSULTING és una firma especialitzada en gestió patrimonial per a Entitats Locals. El nostre enfocament tècnic ens permet tant la traçabilitat i històric de cada bé moble i immoble, com la preparació de la documentació de tramitació, adjudicació, rectificació, comprovació i aprovació de l'inventari.

ENLLAÇOS LSP CONSULTING

OFICINES LSP CONSULTING

Avenida Pallaresa, 101
08924 Santa Coloma de Gramenet

682 078 267