Concursos públics de manteniment de cementiris

Concursos públics de manteniment de cementiris

  • 03/11/2021

INFOPUBLIC publica la informació sobre concursos públics per al manteniment de cementiris. Accedeix amb aquest enllaç a l'apartat web en el qual es relacionen els concursos públics oberts en cada moment i tota la informació relativa a cadascun dels concursos.

LSP CONSULTING t'ofereix serveis professionals de gestió d'inventaris per a cementiris municipals.  servicios profesionales de gestión de inventarios para cementerios municipales que permiten obtener y ordenar toda la información que está relacionada con las unidades de enterramiento. Contacta con nosotros. Sabemos cómo ayudarte


LSP CONSULTING és una firma especialitzada en gestió patrimonial per a Entitats Locals. El nostre enfocament tècnic ens permet tant la traçabilitat i històric de cada bé moble i immoble, com la preparació de la documentació de tramitació, adjudicació, rectificació, comprovació i aprovació de l'inventari.

ENLLAÇOS LSP CONSULTING

OFICINES LSP CONSULTING

Avenida Pallaresa, 101
08924 Santa Coloma de Gramenet

682 078 267