LSP CONSULTING

LSP CONSULTING

LSP CONSULTING: El partner especialista que necessites

lsp consulting valoraciones gestion inventarios

Solucions especialitzades de gestió integral d'inventaris


 

LSP CONSULTING és una consultoria enfocada a l'àmbit administratiu que va néixer de la necessitat de donar suport a aquelles Entitats Locals que necessiten ajuda en matèria de patrimoni. El nostre know-how es basa en el diagnòstic inicial i la creació personalitzada per a cadascun dels nostres clients, amb una metodologia pròpia que permet adequar-nos a cada situació donant solucions integrals.

La nostra missió passa per arribar a ser part de la plantilla dels nostres clients, sent un recurs personal més per a ells però amb els avantatges i les eines que LSP Consulting disposa. Som solucionadors de problemes.

Els projectes que es realitzen són des d'una visió jurídica i fonamentada en les lleis estatals i si no n'hi ha autonòmiques de cadascuna de les comunitats autònomes sobre patrimoni. A cada treball valorem l'essència de cada element patrimonial, perquè no se'n perdi la traçabilitat ni l'històric de cada bé moble o immoble, a més, ens preocupem de preparar tota la documentació necessària per a les tramitacions, adjudicacions, rectificacions, comprovacions i l'aprovació de l'inventari al Ple.

Serveis especialitzads de gestió de patrimonis

  • Visió sistema i holística del patrimoni.
  • Comptem amb grans col·laborats per poder abastar tot allò que els nostres clients necessitin.
  • Constant renovació i posada al dia de les noves lleis que puguin afectar el nostre sector.


Si encara teniu dubtes o voleu ampliar més en allò que fem, estarem encantats d'ajudar-vos.

Laura Serrano Paredes
Gerent LSP CONSULTING

LSP CONSULTING és una firma especialitzada en gestió patrimonial per a Entitats Locals. El nostre enfocament tècnic ens permet tant la traçabilitat i històric de cada bé moble i immoble, com la preparació de la documentació de tramitació, adjudicació, rectificació, comprovació i aprovació de l'inventari.

ENLLAÇOS LSP CONSULTING

OFICINES LSP CONSULTING

Avenida Pallaresa, 101
08924 Santa Coloma de Gramenet

682 078 267